Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků second handu Brumla.cz

Při nakládání s daty se náš secondhand e-shop řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Od 10.3.2014 jsme registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle náležitostí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osvědčení o registraci najdete zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Brumla.cz s.r.o., provozovatel secondhand online e-shop Brumla.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytuje společnost tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci kupní smlouvy od vás vyžadujeme znát jméno (případně název firmy), adresu (fakturační a případně dodací), telefon a e-mail. Dále pak evidujeme vaše jednotlivé objednávky dětského a dospělého oblečení, stejně tak faktury, která vám dětský second hand vystaví.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného oblečení z našeho secondhandu na vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do online secondhandu Brumla.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nas nenakoupila, stačí odeslat e-mail na adresu info@brumla.cz

Oblíbené značky a motivy second hand oblečení

  • a další...
  • a další...